یکی از سوال هایی که برای خیلی از شما دوستان در زمینه انتقال دیتا از طریق وایرلس ممکن است پیش بیاد این است که نسبت به مسافتی که وجود دارد چه رادیو و انتنی مناسب تر لینک شما را برقرار می کند :

[list icon=”brankic-icon-radio” ]لینک ١٠٠ متر تا ٣ کیلومتر :[/list]

Ubnt :
nanostation m5 – Loco m5

Mikrotik :
Sxt lite 5 – sxt 5hpnd – sxt ac (sxt series)

[list icon=”brankic-icon-radio” ]لینک ٣ تا ١۵ کیلومتر :[/list]

Ubnt :
Nano beam – air grid 23,27 – power beam – – air fiber 24(1.4Gbps)

Mikrotik :
Qrt 5 – Qrt 5 ac – sextant G – netmetal+dish – base box 5+dish – net box 5+dish – metal5+prablic(single band)

[list icon=”brankic-icon-radio” ]لینک ١۵ تا ٣٠ کیلومتر:[/list]

Ubnt :
Rocket ac+dish27,31,33
Air fiber 5 – air fiber 5x+dish ubnt

Mikrotik :
(Netmetal 921,922 – netbox – base box)+dish27,31,33

[list icon=”brankic-icon-radio” ]لینک ٣٠ تا ۵٠ کیلومتر :[/list]

Ubnt :
Rocket ac+dish 34,35
Air fiber 5 – air fiber 5x+dish ubnt

Mikrotik :
Net metal+dish 35


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]