دوربین مداربسته RDS نمایش بیشتر
%1 HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
415,000 409,000 تومان
%2 HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
324,000 319,000 تومان
%5 HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
420,000 399,000 تومان
%2 HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
304,000 299,000 تومان
%4 HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
265,000 255,000 تومان
%3 HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
299,000 289,000 تومان
دوربین مداربسته AHD برند Akitan نمایش بیشتر
AK-B2223FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B2223FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
360,000 تومان
AK-B2278FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B2278FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
415,000 تومان
AK-D211FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-D211FC – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
355,000 تومان
پنل اعلام حریق نمایش بیشتر
EF-520.14 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۴ زون Eltek برند ANA
EF-520.14 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۴ زون Eltek برند ANA
1,240,000 تومان
EF-520.6 – مرکز کنترل اعلام حریق ۶ زون ANA
EF-520.6 – مرکز کنترل اعلام حریق ۶ زون ANA
1,000,000 تومان
EF-520.4 – مرکز کنترل اعلام حریق ۴ زون ANA
EF-520.4 – مرکز کنترل اعلام حریق ۴ زون ANA
940,000 تومان
EF-520.2 – مرکز کنترل اعلام حریق ۲ زون ANA
EF-520.2 – مرکز کنترل اعلام حریق ۲ زون ANA
880,000 تومان
EF-520.8 – مرکز کنترل اعلام حریق ۸ زون ANA
EF-520.8 – مرکز کنترل اعلام حریق ۸ زون ANA
1,060,000 تومان
EF-520.10 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۰ زون Eltek برند ANA
EF-520.10 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۰ زون Eltek برند ANA
1,120,000 تومان
دزدگیر اماکن نمایش بیشتر
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل A570 برند Anik
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل A570 برند Anik
1,175,000 تومان
دزدگیر اماکن دو سیمکارتی مدل A770 برند Anik
دزدگیر اماکن دو سیمکارتی مدل A770 برند Anik
1,349,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی تلفنی مدل A670 برند Anik
دزدگیر اماکن سیمکارتی تلفنی مدل A670 برند Anik
1,249,000 تومان
دزدگیر اماکن تلفنی مدل ۶۵۰ برند GMK
دزدگیر اماکن تلفنی مدل ۶۵۰ برند GMK
750,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل ۸۹۰ برند GMK
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل ۸۹۰ برند GMK
1,140,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی-تلفنی مدل ۹۱۰ برند GMK
دزدگیر اماکن سیمکارتی-تلفنی مدل ۹۱۰ برند GMK
1,240,000 تومان
جدیدترین ها
%1 HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
415,000 409,000 تومان
%5 HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
420,000 399,000 تومان
%2 HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
324,000 319,000 تومان
%2 HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
304,000 299,000 تومان
%4 HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
265,000 255,000 تومان
%3 HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
299,000 289,000 تومان
%4 HXD221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXD221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
256,000 245,000 تومان
%6 HXR221-ECO – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXR221-ECO – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
256,000 240,000 تومان