دوربین تحت شبکه Akitan نمایش بیشتر
AK-B7846 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B7846 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
780,000 تومان
AK-B72307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B72307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
470,000 تومان
AK-B48323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B48323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
530,000 تومان
AK-D62323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-D62323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
520,000 تومان
AK-D62307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-D62307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
450,000 تومان
دوربین مداربسته AHD برند Akitan نمایش بیشتر
AK-B7223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B7223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
265,000 تومان
%10 AK-B3923 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B3923 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
220,000 199,000 تومان
AK-B2023 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B2023 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
250,000 تومان
AK-D6223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-D6223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
250,000 تومان
AK-B1533 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B1533 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
220,000 تومان
AK-B4033 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B4033 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند Akitan
210,000 تومان
دوربین مداربسته RDS نمایش بیشتر
%1 HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
415,000 409,000 تومان
%2 HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXM221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
324,000 319,000 تومان
%5 HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXS240S – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
420,000 399,000 تومان
%2 HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXW221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
304,000 299,000 تومان
%4 HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXF225 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
265,000 255,000 تومان
%3 HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
HXV221 – دوربین ۲ مگاپیکسل AHD برند RDS – سری اقتصادی
299,000 289,000 تومان
پنل اعلام حریق نمایش بیشتر
EF-520.14 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۴ زون Eltek برند ANA
EF-520.14 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۴ زون Eltek برند ANA
1,240,000 تومان
EF-520.6 – مرکز کنترل اعلام حریق ۶ زون ANA
EF-520.6 – مرکز کنترل اعلام حریق ۶ زون ANA
1,000,000 تومان
EF-520.4 – مرکز کنترل اعلام حریق ۴ زون ANA
EF-520.4 – مرکز کنترل اعلام حریق ۴ زون ANA
940,000 تومان
EF-520.2 – مرکز کنترل اعلام حریق ۲ زون ANA
EF-520.2 – مرکز کنترل اعلام حریق ۲ زون ANA
880,000 تومان
EF-520.8 – مرکز کنترل اعلام حریق ۸ زون ANA
EF-520.8 – مرکز کنترل اعلام حریق ۸ زون ANA
1,060,000 تومان
EF-520.10 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۰ زون Eltek برند ANA
EF-520.10 – مرکز کنترل اعلام حریق ۱۰ زون Eltek برند ANA
1,120,000 تومان
دزدگیر اماکن نمایش بیشتر
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل A570 برند Anik
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل A570 برند Anik
1,175,000 تومان
دزدگیر اماکن دو سیمکارتی مدل A770 برند Anik
دزدگیر اماکن دو سیمکارتی مدل A770 برند Anik
1,349,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی تلفنی مدل A670 برند Anik
دزدگیر اماکن سیمکارتی تلفنی مدل A670 برند Anik
1,249,000 تومان
دزدگیر اماکن تلفنی مدل ۶۵۰ برند GMK
دزدگیر اماکن تلفنی مدل ۶۵۰ برند GMK
750,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل ۸۹۰ برند GMK
دزدگیر اماکن سیمکارتی مدل ۸۹۰ برند GMK
1,140,000 تومان
دزدگیر اماکن سیمکارتی-تلفنی مدل ۹۱۰ برند GMK
دزدگیر اماکن سیمکارتی-تلفنی مدل ۹۱۰ برند GMK
1,240,000 تومان
جدیدترین ها
%15 آداپتور ۲ آمپر درجه یک Smart Guard
آداپتور ۲ آمپر درجه یک Smart Guard
35,000 29,900 تومان
باطری خشک ۴ آمپر
باطری خشک ۴ آمپر
تماس بگیرید
AK-B7846 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B7846 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
780,000 تومان
AK-B72307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B72307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
470,000 تومان
AK-B48323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-B48323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
530,000 تومان
AK-D62323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-D62323 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
520,000 تومان
AK-D62307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
AK-D62307 – دوربین تحت شبکه ۲/۴ مگاپیکسل Akitan
450,000 تومان
AK-B7223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
AK-B7223 – دوربین ۲/۱ مگاپیکسل AHD برند Akitan
265,000 تومان