سنسور شوک خودرو

این مقاله به بررسی نصب و عملکرد سنسور شوک در خودروها می‌پردازد. سنسور شوک، با تشخیص و جمع‌آوری اطلاعات درباره شوک و ضربه‌های وارد شده به خودرو، پیامی را به دستگاه مرکزی ارسال می‌کند. در این مقاله، انواع سنسور شوک مکانیکی و الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند و روش نصب و عملکرد آنها توضیح داده می‌شود. با مطالعه این مقاله، شما با اطلاعات لازم برای نصب سنسور شوک در خودرو خود و درک بهتر از عملکرد آن آشنا خواهید شد

همانطور که از نام این سنسور پیداست، ایجاد شوک و یا ضربه منجر به ارسال پیام برای دستگاه مرکزی می شود.هم اکنون شوک سنسور در دو نوع مکانیکی ( با لغزش دو پلاتین بر روی یکدیگر )‌و الکترونیکی (‌ با استفاده از تکنولوژی آلتراسونیک) در بازار موجود است.