باتری دزدگیر

از موارد حیاتی در یک سیستم اعلام سرقت، باتری آن است.

در خرید و نصب باید به کیفیت باتری توجه کنیم و تاریخ نصب آن را نیز در نظر داشته باشیم.

هر یک از این موارد می‌تواند در صورت کوتاهی، باعث آسیب دیدن سیستم دزدگیر شود.

بنابراین، اگر دستگاه دزدگیر قبلاً نصب شده است، تاریخ مصرف باتری آن بسیار مهم است و کنترل دستگاه برای اطمینان از سلامت آن ضروری است.

تاریخ مصرف باتری‌های استاندارد معمولاً دو سال پس از تولید آنها است.