آموزش نصب دزدگیر MVM

آموزش نصب دزدگیر MVM

قاب دور فرمان را باز میکنیم کیت دزدگیر وپاور را که در داخل قاب زیر فرمان قرار دارد را باز کرده و پایین می اوریم .۲ عدد سوکت به دستگاه متصل است که یکی بزرگ ۲۵ خانه و دیگری ۱۶ خانه می باشد .

MVM ایموبیلایزر ندارد و می توان دزدگیر استارتی بر روی آن تصب نمود.

 

  • روش و آموزش نصب دزدگیر MVM

سوکت کوچک از پایین سمت راست خانه شماره ۳ سوکت سیم قهوه ای خط سبز لادری صندوق میباشد.در همین ردیف خانه شماره ۶ سیم سفید لادری۴ درب است.

در سوکت بزرگ۲۵ خانه از راست ردیف بالاخانه شماره ۱۳ سوکت . سیم ابی خط سفید سیم راهنما وردیف پایین سوکت .خانه شماره ۱۲سیم ابی راهنما که با لامپ تست میتوانید تست کنید.

سیستم قفل مرکزی MVM شبیه پراید ۱۳۲ بوده و در سوکت بزرگ ۲۵ خانه در ردیف بالا از چپ به راست سیم خانه ۴ چنانچه منفی بدهیم درب ها قفل شده و چنانچه سیم را قطع کنیم درب ها باز می شوند. بنابراین سیم های زرد و زرد خط دار را به منفی دزدگیر بسته و سیم سفید را به سیم قطع شده ماشین سمت سانترال و سیم سفید خط دار به سیم قطع شده سمت پمپ درب وصل می کنیم.

پشت کیلو متر یک تک سوکت متصل است که از پشت سوکت سیم طوسی سیم دینام است.

زیر سوییچ سیم قرمز نازک سیم استارت بوده و به سیم سفید دزدگیر وصل می شود. سیم قرمز کلفت مثبت دایم، سیم قهوه ای پله دوم سوییچ و سیم مشکی IGN بوده و به سیم سبز بسته می شود.