– خطر برق‌گرفتگی در بدن مرطوب یک میلیون بار بیشتر از بدن خشک است.
– فیوزها، چه اتوماتیک و چه غیراتوماتیک، از برق‌گرفتگی جلوگیری نمی‌کنند.
– حتی جریان برق بسیار اندک (در حد ۱۰۰ میلی‌آمپر) در صورت عبور از بدن ما، با از کار انداختن قلب، می‌تواند باعث مرگ ‌شود.
– وجود سیم سوم در سیم‌کشی منازل و سیم اتصال به زمین خیلی مهم است و باعث جلوگیری از برق‌گرفتگی می‌شود.
– اگر با برق سر‌و‌کار دارید، کفش‌هایی با عایق خشک بپوشید و مواظب باشید هیچ قسمتی از بدنتان به‌طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند.
– خطرناک‌ترین حالت برق‌گرفتگی زمانی است که جریان از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود زیرا در این هنگام جریان برق از قلب و ریه می‌گذرد و می‌تواند باعث از کار افتادن آنها و درنتیجه مرگ شود.
– برای تعمیر لوازم‌برقی از افراد ماهر و متخصص کمک بگیرید.
– پریزهای برق را با درپوش ایمنی بپوشانید تا بچه‌ها آسیب نبینند.
– با دست مرطوب و خیس به وسایل مربوط مثل پریز وکلید دست نزنید.
– در مدت‌زمان‌های مشخص از لوازم‌برقی خانه در زمان‌های معین بازدید و وضعیت روکش سیم‌ها و دوشاخه‌ها را بررسی و رفع نقص کنید.
– در موقع خارج‌کردن سیم وسیله برقی، همیشه دوشاخه را از پریز جدا کنید ولی برای این کار هرگز سیم را نکشید چون خطر جدا شدن اتصال و خطربرق گرفتگی وجود دارد.
– هنگام نظافت مراقب باشید تا آب به تجهیزات برقی و کنتور پاشیده نشود.
– از دست زدن به بدنه فلزی تاسیسات برقی نظیر تابلوهای برق، پایه‌های فلزی، تسمه‌های متصل به بدنه پایه‌ها و سیم‌های مهار، خودداری کنید.


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]