pir

چشمی دزدگیر برای تشخیص موجود زنده در محیط بکار میرود ولی اتفاق افتاده که شما چشمی را در داخل خانه یا در محیط بیرون نصب کردید ولی با ورود حیوانات خانگی به محل، دزدگیر فعال شده است.

برای رفع این مشکل، شما میتوانید از چشمی وزنی استفاده نمایید، چشمی وزنی پارادکس مدل DG75 و DG85 ، قابلیت تفکیک بر حسب وزن را دارا می باشند، یعنی اینکه در صورت بالا بودن وزن از ۴۰ کیلوگرم به بالا، چشمی فعال میشود و در اینصورت شما قادر خواهید بود که در صورت ورود انسان به محیط، مطلع گردید.

 

تیم IPMCCTV، این محصول را به صورت فروش ویژه در اختیار مشتریان عزیز قرار میدهد.