چشمی دزدگیر برای تشخیص موجود زنده در محیط بکار میرود ولی اتفاق افتاده که شما چشمی را در داخل خانه یا در محیط بیرون نصب کردید ولی با ورود حیوانات خانگی به محل، دزدگیر فعال شده است.

برای رفع این مشکل، شما میتوانید از چشمی وزنی استفاده نمایید، چشمی وزنی پارادکس مدل DG75 و DG85 ، قابلیت تفکیک بر حسب وزن را دارا می باشند، یعنی اینکه در صورت بالا بودن وزن از ۴۰ کیلوگرم به بالا، چشمی فعال میشود و در اینصورت شما قادر خواهید بود که در صورت ورود انسان به محیط، مطلع گردید.

 

تیم IPMCCTV، این محصول را به صورت فروش ویژه در اختیار مشتریان عزیز قرار میدهد.