در این فناوری یک نوار مغناطیسی ، حاوی یک تکه فلز که با لایه ای از نوار چسب به کالا متصل شده است کار اصلی را انجام می دهد. این نوار به سادگی با یک اسکنر که از یک میدان مغناطیسی بسیار شدید برخوردار است غیر فعال می شود.

بخاطر نحوه کار دستگاه ( واکنش ضعیف نوار مغناطیسی ؛ فرکانس پایین دستگاه {معمولاً بین ۷۰ هرتز تا یک کیلو هرتز}و میدان مغناطیسی فشرده شده ) آنتن های این دستگاه نسبت به مدلهای دیگر بسیار بزرگتر می باشند و بیشترین فاصله بین دو آنتن در این حالت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر است.در این فناوری یک نوار مغناطیسی ، حاوی یک تکه فلز که با لایه ای از نوار چسب به کالا متصل شده است کار اصلی را انجام می دهد. این نوار به سادگی با یک اسکنر که از یک میدان مغناطیسی بسیار شدید برخوردار است غیر فعال می شود.

بخاطر نحوه کار دستگاه ( واکنش ضعیف نوار مغناطیسی ؛ فرکانس پایین دستگاه {معمولاً بین ۷۰ هرتز تا یک کیلو هرتز}و میدان مغناطیسی فشرده شده ) آنتن های این دستگاه نسبت به مدلهای دیگر بسیار بزرگتر می باشند و بیشترین فاصله بین دو آنتن در این حالت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر است.

تکنولوژیEM  به گران ترین و در عین حال ضعیف ترین سیستم مشهور است. با این حال این تکنولوژی دارای دو نقطه قوت می باشد که در بعضی جاها استفاده از آن را توجیه می سازد: سازگاری بیشتر لیبل های EM   با فلزات و امکان فعال و غیرفعال کردن متناوب لیبل ها.

خصوصیت اول نصب سیستم EMرا در جاهایی توجیه می کند که اقلام فلزی گران قیمت مورد توجه هستند و خصوصیت دوم هم به درد کسانی می خورد که اقلام امانی عرضه می کنند، همانند کتابخانه های عمومی.

نکته: در مواردی که به دلیل سازگاری بیشتر لیبل های EM  با فلزات، این سیستم انتخاب شده، بهتر است برای اقلام غیرفلزی از سیستم RFاستفاده شود تا هزینه لیبل مصرفی فروشگاه کم شود.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]