سیستم های RF یا Radio Frequency گیت فروشگاهی

در این فناوری، نوار مغناطیسی با لایه‌ای از نوار چسب به کالا متصل شده و توسط یک اسکنر با میدان مغناطیسی قوی غیرفعال می‌شود.

بخاطر نحوه کار دستگاه (واکنش ضعیف نوار مغناطیسی، فرکانس پایین دستگاه) آنتن‌های این دستگاه نسبت به مدلهای دیگر بزرگتر هستند

و بیشترین فاصله بین آنتن‌ها در حالت فشرده حداکثر ۱۰۰ سانتی‌متر است.

تکنولوژی EM به عنوان گران‌ترین و ضعیف‌ترین سیستم شناخته می‌شود.

با این حال، دو نقطه قوت در آن وجود دارد: سازگاری لیبل‌های EM با فلزات و قابلیت فعال و غیرفعال کردن لیبل‌ها به صورت متناوب.

نصب سیستم EM در جاهایی که اقلام فلزی گران قیمت وجود دارند و استفاده از اقلام امانی مثل کتابخانه‌های عمومی توجیه می‌شود.

در مواردی که سازگاری لیبل‌های EM با فلزات مهم است،

برای اقلام غیرفلزی بهتر است از سیستم RF استفاده شود تا هزینه لیبل‌های مصرفی کاهش یابد.