آموزش تعمیر دستگاه DVR:

قبل از انجام تعمییرات و یا سرویس دوره ای دستگاه نیاز به تنظیف وسرویس گرد غبار دارد که میتوان به وسیله بلوور یا دستگاهای مکش هوا (Vacuum) گرده ها و غبار از دستگاه خارج کنیم.

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]