فرض کنید دستگاه در حال کار می باشد، ناگهان برق قطع می شود، دستگاه را روشن میکنید، ولی دستگاه روشن نمیشود، موارد زیر را انجام دهید:

  1. آداپتور دستگاه DVR‌ را چک کنید تا مطمئن شوید که آداپتور وصل می باشد.
  2. آداپتور را با ولتمتر چک کنید که ولتاژ خروجی وجود دارد یا نه
  3. کلید روشن شدن دستگاه را بررسی کنید که درست کار میکند
  4. همچنین هارد را نیز بررسی کنید
  5. دستگاه را خاموش کرده و آداپتور برق دستگاه را جدا کنید و سپس در صورت وصل بودن هارد، آن را جدا کنید.
  6. حال دستگاه را روشن کنید

در صورت روشن نشدن دستگاه، با بخش گارانتی تماس بگیرید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]