هر دستگاه متناسب به میکروپرسسور از یک یا چند RAM بهره می گیرد که میزان صحیح آن باعث بهبود سرعت پردازش اطلاعات می گردد ودر صورت صدمه دیدگی دستگاه یا بسیار کندتر عمل می کند یا کاملا از کار می افتد .

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]