دزدگیر حرفه ای Akitan، دارای نمایشگرهای مخصوص اعلام عملکرد دستگاه می باشد که از طریق آن قادر به فهمیدن عملکرد دستگاه در هر مرحله می باشید.

POWER LED :

نشان دهنده وصل بودن برق شهر است

ARM LED :

در زمان روشن شدن دستگاه روشن میشود ودر هر ثانیه یکبار یک چشمک میزنددر حالیکه دستگاه آژیر کشیده باشداین چراغ بصورت چشمک زن سریع در می‌آید.

نمایشگر Z1,Z2,Z3,FIRE :

در حالت خاموش DISARM با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار)چراغ زون مربوطه روشن میشودوبا تحریک خاموش میشود . ولی در حالت ARM درصورت تحریک هر زون با خاموش شدن دستگاه به حالت چشمک زن باقی میماند برای پاک کردن حافظه کافیست دستگاه رایکبار روشن وخاموش کنید.

توجه: اگر یکی اززونهای ۲۴ ساعته ARM آژیر کشیده باشد چراغ بصورت چشمک زن سریع در می آید که مشخص کننده تحریک زون ۲۴ ساعته است.


شماره تماس دفتر فروش محصولات Akitan‌ در تهران:

[list icon=”momizat-icon-phone” ]021-66126233,021-66947804,021-66947802[/list]

آدرس سایت فروش محصولات Akitan:

www.ipmcctv.com


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]