دوربین مداربسته

ابتدا اتصالات را مطابق نقشه برقرار می کنیم. (سیم های آنتن و منبع تغذیه را با دقت و به صورت صحیح وصل می کنیم.) دیپ سوییچ های ۲ و ۳ را off   می کنیم. در این حالت چراغها سطح نویز را نشان می دهند. زمانیکه دیپ سوییچ های ۲ و ۳ هردو خاموش باشند میزان نویز محیط محاسبه و بوسیله چهار LEDزیرنمایش داده میشود:

۱٫سطح نویز پایین باشد فقط AMPL  روشن میشود.

۲٫سطح نویز متوسط باشد AMPL  و HIST  هردو روشن میشوند.

۳٫سطح نویز بالا باشد AMPLو HISTو Q TAG  همگی روشن میشوند.

۴٫سطح نویز بسیار بالا باشد AMPLو HISTو Q TAGو LOW HF  همگی روشن میشوند.

در صورتی که سطح نویز بالا باشد، تلاش می کنیم منبع نویز را در محیط شناسایی و رفع کنیم. جابجایی آنتن ها نیز می تواند موثر باشد، چرا که نویز فقط بر روی آنتن گیرنده اثر گذار است و ممکن است محل آنتن فرستنده کم نویزتر باشد که در صورت نصب جابجایی، آنتن گیرنده در نقطه کم نویز قرار می گیرد.

نکته: اگر پس از نصب در برد گیرنده LEDهای LOW HFو LOW LFبه طور متوالی چشمک زدند، یا برد فرستنده ارسال ندارد و یا ارتباط گیرنده و فرستنده دچار مشکل شده است. در این حالت ابتدا توسط فرکانس متر از خروجی سوکت های آنتن برد فرستنده فرکانس را اندازه می گیریم. در صورتی که فرکانس دستگاه با ۸٫۲ مگاهرتز اختلاف خیلی زیادی داشته باشد، برد فرستنده دچار مشکل شده است که در این صورت یا برد فرستنده باید تنظیم، تعویض و یا تعمیر شود. در صورتی که فرکانس درست باشد، برد سالم است و فقط با دقت و با استفاده از پیچ گوشتی ریز با افزایش کمتر از نیم دوری Tuningبرد فرستنده در جهت عقربه های ساعت دو LEDرا خاموش می کنیم. (افزایش بیش از نیم دور برد را از حالت نرمال خارج می کند)

سپس دیپ سوییچ های ۲ و ۳ را مطابق زیر قرار میدهیم.

۱٫عملکرد با تگ و لیبل: دیپ ۲ و دیپ ۳ هردو روشن.

۲٫عملکرد فقط با تگ : دیپ ۲ خاموش و دیپ ۳ روشن.

۳٫عملکرد فقط با لیبل :دیپ ۲ روشن و دیپ ۳ روشن.

دستگاه را تست می کنیم تا ببینیم خوب عمل می کند یا نه. دقت شود که دیپ سوییچ ۶ خاموش باشد و صدای بیزر خاموش باشد و فقط یک صدای تق معمولی به گوش بخورد. بنابراین پس از تست دستگاه دیپ سوییچ ۶ را آن می کنیم. (اگر به هنگام تست بیزر فعال باشد،‌ پس از هر بار امتحان باید چندثانیه صبر کنیم تا دستگاه هنگ نکند)

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]