توجه: برای اجرای عملکردهای زیر باید از حقوق کامل برخوردار باشید: لطفاً مطمئن شوید که HDD ها به درستی نصب شده اند.
پس از راه اندازی سیستم، متوجه می شوید که موقعیت معمولی ۲۴ ساعته برای آن تنظیم شده است. شما می توانید نوع ضبط و زمان آن
را در صفحۀ مربوط به برنامه ریزی( Schedule ) تنظیم کنید. در منوی اصلی می توانید از Setting تا Schedule وارد منوی مربوطه شوید،
شکل ۵ -۲ را مشاهده کنید. در این صفحه، کلاً شش دوره زمانی وجود دارد.
کانال: لطفاً ابتدا شماره کانال مورد نظر را انتخاب بکنید، در صورت تمایل می توانید گزینه all را انتخاب کرده تا تنظیمات برای تمام کانالها انجام شود.
روز هفته: در اینجا هشت گزینه وجود دارد که بین روزهای شنبه تا یک شنبه و گزینه همه روزها متغیر می باشد.
ضبط از پیش: سیستم می تواند قبل از وقوع حادثه در فایل، اقدام به ضبط از پیش نماید. میزان این عملکرد از یک تا سی ثانیه بوده و به بیت جریان بستگی دارد.
افزونگی: سیستم دارای عملکرد بک آپ اضافه است. با مشخص کردن گزینه Redundancy ، عملکرد مربوطه فعال می شود.
لطفاً توجه داشته باشید که قبل از فعال کردن این عملکرد، حداقل یک HDD را به حالت افزونگی تنظیم کرده باشید.
( HDD Management → Advanced → Main menu )
عکس فوری: شما می توانید با فعال کردن گزینه مربوطه، و زمان وقوع هشدار از آن فوراً عکس بگیرید.
نوع ضبط: چهار نوع ضبط وجود دارد: معمولی، شناسایی حرکت ( MD )، هشدار، MD و هشدار لطفاً گزینه را مشخص کرده تا عملکرد مربوطه انتخاب شود. پس از تکمیل تنظیمات، روی گزینه Save کلیک کرده تا سیستم به منوی قبلی باز گردد.

در انتهای منو، شش میله رنگی به عنوان مرجع وجود دارد. رنگ سبز به معنای ضبط معمولی، رنگ زرد نشانه ضبط MD (شناسایی حرکت) و رنگ قرمز به معنای ضبط با هشدار است. رنگ سفید علامت ضبط MD و هشدار می باشد. وقتی تنظیمات صورت گرفته پایان یافته و موقعیت MD و هشدار اتفاق می افتد، سیستم هیچ یک از وقایع مربوط به شناسایی حرکت و هشدار را ضبط نخواهد کرد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/01/sch-1.gif”]