بعضی وقتها نیاز داریم که اطلاعات ورود به دستگاه و رخدادهایی مانند زمان تنظیمات، زمان ورود به تنظیمات ، زمان بازبینی و دیگر موارد رو مطلع بشیم، مثلا مشتری میگه که من دستگاه رو تنظیم نکردن و وارد تنظیمات دستگاه نشدم، در صورتی که چنین موردی نبوده و مشتری تنظیمات دستگاه رو بهم زده.

در دستگاه های DVR و NVR قسمتی هست که شما را برای تحلیل مشکلات سیستمی و رفع ایراد کمک می کند. این قسمت هر رویدادی از دستگاه را ثبت می کند و به صورت زمان بندی گزارش می دهد. در ویدیوی زیر که توسط تیم نصب برتر آماده شده است، با بررسی و روش بدست آوردن گزارش توسط دستگاه DVR یا NVR آشنا خواهید شد

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال IPMCCTV بپیوند