ترمینال ورودی A.C :

این ترمینال جهت وصل جریان ۲۲۰ ولت شهری پیش بینی شده است .

ترمینال ورودی BATT : این ترمینال که با کلمه BATT و علامت + و- مشخص شده ترمینال + به پین مثبت باتری وترمینال + تلفن کننده وصل و نیز ترمینال – دستگاه دزگیر به پین منفی باتری و ترمینالدستگاه تلفن کننده وصل میشود .

نکته: حتما جریان تغذیه دستگاه تلفن کننده را به این ترمینالها وصل کنید

ترمینال خروجی SP : این ترمینال جهت وصل اسپیکریا بلندگو طراحی شده است .

نکته :در این ترمینال جهت + و- بودن اسپیکر یا بلندگو مهم نیست


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]

 دزدگیر Akitan

بزودی …