یکی دیگر از سیستم های اعلام سرقت که بیشتر مختص فروشگاههای طلا و جواهر و گالریهاست پدال می باشد که فشردن آن توسط پا باعث ارسال پیام و اعلام خطر برای دستگاه مرکزی می شود.

در انواع سیمی و بیسمی می باشد که بر حسب نیاز یکی از آنها مورد استفاده قرار میگیرد

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]