نمونه فیلم سنسور و پردازنده Sony307+Hi3516 مورد استفاده در دوربین تحت شبکه Akitan دوربین مداربسته
نمونه فیلم سنسور و پردازنده Sony307+Hi3516 مورد استفاده در دوربین تحت شبکه Akitan
همانطور که میدانید، در دوربین های شبکه Akitan ، از سنسور و پردازنده Sony307+Hi3516 استفاده شده است. در...
2 سال قبل
نمونه فیلم دوربین تحت شبکه Akitan با برد Sony307+Hi3516 دوربین مداربسته
نمونه فیلم دوربین تحت شبکه Akitan با برد Sony307+Hi3516
در دوربین های تحت شبکه Akitan ، از سنسور و پردازنده Sony307+Hi3516 استفاده شده که باعث ایجاد تصویر...
2 سال قبل
سنسور و پردازنده های مورد استفاده در دوربین مداربسته Akitan دوربین مداربسته
سنسور و پردازنده های مورد استفاده در دوربین مداربسته Akitan
در سبد محصولات دوربین مداربسته AKitan، تنوع برد های مورد استفاده از نظر سنسور و پردازنده به صورتی...
2 سال قبل