آموزش فعال کردن قابلیت SnapShot در دستگاه DVR یا NVR دوربین مداربسته
آموزش فعال کردن قابلیت SnapShot در دستگاه DVR یا NVR
گاهی اوقات نیاز به ذخیره تصاویر به صورت عکس هستیم، بدین معنی که محدوده ای را تعیین میکنیم...
2 سال قبل
قابلیت عکاسی یا Snapshot در DVR دوربین مداربسته
قابلیت عکاسی یا Snapshot در DVR
گاها اتفاق افتاده که برخی مشتریان نیاز به امکانات بیشتری در مورد دستگاه DVR  را دارند. برای مثال...
5 سال قبل