معرفی چند سنسور هوشمند در خانه هوشمند سازی
معرفی چند سنسور هوشمند در خانه
  با وجود سنسورها کنترل بهتری از اوضاع خانه خواهید داشت. به حواس‌های پنج گانه انسان‌ها فکر کنید....
2 سال قبل
سنسور دود و آتش خانه هوشمند هوشمند سازی
سنسور دود و آتش خانه هوشمند
این سنسور ضمن هشدار ،شیر گاز را قطع می کند و از پیش آمدن حوادث جلوگیری می کند....
3 سال قبل