معرفی تکنولوژی Loitering Detection یا قابلیت تشخیص ورود مشکوک در دوربین مداربسته دوربین مداربسته
معرفی تکنولوژی Loitering Detection یا قابلیت تشخیص ورود مشکوک در دوربین مداربسته
قابلیت Loitering Detection یا قابلیت تشخیص رفتارهای مشکوک یا Loitering Detection ، امکانی هست که میتواند رفت و...
2 سال قبل
قابلیت Loitering Detection  در دوربین تحت شبکه videopark دوربین مداربسته
قابلیت Loitering Detection در دوربین تحت شبکه videopark
قابلیت تشخیص رفتارهای مشکوک یا Loitering Detection در دوربین تحت شبکه VideoPark ، امکانی هست که میتواند رفت...
2 سال قبل