13 محصول
 • duct2

  داکت نمره 9 کف خواب

  Duct size 9 ground
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: داکت
  • سایز: 9
  • متراژ: 2 متر
  • قابلیت: کف خواب - زمینی
 • duct2

  داکت نمره 7 کف خواب

  Duct size 7 ground
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: داکت
  • سایز: 7
  • متراژ: 2 متر
  • قابلیت: کف خواب - زمینی
 • duct2

  داکت نمره 5 کف خواب

  Duct size 5 ground
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع محصول: داکت
  • سایز: 5
  • متراژ: 2 متر
  • قابلیت: کف خواب - زمینی