utc
OSD چیست

 OSDمخفف عبارتOn Screen Display میباشد.بدین معنی که دوربین دارای یک منوی تنظیم بر روی خود می باشد که تنظیمات اولیه شامل تنظیم سطح آیرس واغلب امکانات پیشرفته

دوربین رابر روی آن میتوان تنظیم کرد .

  • OSD چیست

به طور مثال در دوربین های سری اول برند Akitan ،  می توان از OSD برای تنظیم قابلیت HLC،قابلیت D-WDR،قابلیت BLCو قابلیت 3D-DNRاستفاده کرد.

می توانید تصویر OSD CONTROLLER  را در این مشاهده کنید.