فشرده سازی HEVC یا H.265 ، مدل بهینه شده H.264 می باشد که در واقع نوعی از استاندار فشرده سازی تصاویر می باشد. البته در این استاندارد، کیفیت تصاویر  همانند H.264 عمل کرده ولی فقط با اشغال  نیمی از پهنای باند ، که این مورد باعث میشود کارایی این نوع استاندارد در شبکه های متراکم بیشتر به چشم آید. همچنین زمینه سازی برای ارائه و فشرده سازی تصاویر ۴K نیز در آینده مهیا خواهد کرد

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]