DNR مخفف Digital Noise Reduction می باشد.

وجود نویز در تصویر باعث ایجاد تداخل در سیگنال تصویر شده و این باعث می شود که در شرایط نوری کم، تصاویر همراه با دانه دانه شدن همراه باشد. یعنی نقطه هایی در تصویر دیده شود. که این امر بسته به شرایط نور محیطی متفاوت خواهد بود. یعنی در نور کم نویز بیشتر از روشنایی خواهد بود.

DNR یک تکنیک از بین بردن نویز تصویر از یک سیگنال ویدیویی با استفاده از یک فیلتر شانه ای دیجیتال است. این باعث واضح تر شدن تصاویر و کاهش حجم فایل های ویدیویی شود.

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/dnrexample.jpg”]

اما در این میان دو اصطلاح ۲D و ۳D در اطلاعات فنی دوربین مداربسته به چشم میخورد.

فیلتر ۲D  ، می تواند نویز موجود در تصاویر با نور کم را کاهش دهد. مثلا در تصاویر ثابت نمایش داده شده از یک محل پیاده رو
فیلتر ۳D  ، کمی فراتر بوده و می تواند نویز موجود در تصاویر استاتیک و دارای جنبش را کاهش دهد.
[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/560tv.jpg”]

مترجم: مهندس اسماعیلی


[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://t.me/ipmcctv”]