یکی از مشکلاتی که همواره برای دوربینهایی که در داخل محل های سرپوشیده به سمت محلهایی با
منبع نور خارجی (مانند پنجره ها و دربهای ورودی) نصب می گردند، پدیده نور مخالف می باشد. با قابلیت BLC دوربین می تواند نور پس زمینه تصویر را جبران نموده و با کم یا زیاد نمودن اتوماتیک نور پس زمینه، تصویر واضح تری را در اختیار کاربر قرار می دهد.