۱)آسایش
اگر خانه شما پنجره های زیادی دارد و خصوصا اگر این پنجره ها بزرگ هم باشند،باز کردن و بستن پرده ها و سایه بان ها کار طاقت فرسایی خواهد بود.
با ماشینی کردن آن ها و با استفاده از یک سیستم کنترل برای آن ها،شما می توانید آن ها را با زدن یک دکمه بالا یا پایین ببرید.
یا حتی آن ها طبق برنامه ای که برای آن ها تعریف میکنید بالا و پایین روند.

۲)امنیت
وقتی که پرده ها در روز بالا و پایین روند،از بیرون به نظر می رسد که کسی در خانه است…
حتی موقعی که شما کیلومتر ها از خانه تان فاصله دارید.
بیشتر سیستم های کنترل به پرده ها (و چراغ ها) اجازه می دهند که به صورت تصادفی و راندوم روشن و خاموش شوند نه این که طبق برنامه دقیقی عمل کنند و این کار باعث می شود که افراد بیرون از خانه مطمئن شوند که کسی در خانه است.

۳)صرفه جویی
گرمایی که در یک روز گرم تابستانی از شیشه پنجره ها عبور میکند،با نام جذب نور آفتاب ،می تواند سبب کار کرد بیشتر کولر خانه شما شود.
با پوشاندن پنجره ها انرژی کمتری مورد نیاز خواهد بود.
یک متخصص حرفه ای می تواند سنسوری نصب کند که به پرده ها فرمان دهد تا وقتی که نور خورشید زیاد است بسته شوند.

۴)زیبایی
مهم نیست که چقدر تلاش میکنید،اما این کار سخت است که پرده ها را به شکل مرتبی باز کنید.
با ماشینی کردن آن ها ،آن ها با یک حرکت به جای درست می روند و به صورت مرتب باز می شوند.
اگر شما پنجره ها زیادی داشته باشید،پرده ها به صورت منظم و همزمان با زیبایی خاصی باز و بسته می شوند.
برای پرده های پارچه ای،دیگر نیاز نخواهید داشت که از آن ریسمان های بلند و بد منظره استفاده کنید.

۵) حفاظت از مبلمان خانه
نور خورشید همچنین در دراز مدت می تواند بر روی فرش ها و مبل های خانه تاثیر بگذارد و به مرور آن ها را کمرنگ کند.پنجره های پوشیده شده از این کار جلوگیری می کنند.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]