گاها اتفاق می افتد که دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصاویر NVR با برند متفاوت را استفاده میکنیم، برای مثال دوربین مداربسته سامسونگ را به دستگاه NVR برند KDT متصل میکنیم ولی تصویر Main Stream را مشاهده نمیکنیم، برای رفع این خطا، کافی است توسط نرم افزار Samsung Device Manager، یک پروفایل به نام Profile1 ساخته و فرمت آن رو روی H.264 قرار دهیم.

با این کار مشکل Main Stream رفع خواهد شد.