از جمله کاربرد های گیت فروشگاهی عبارتند از :

فروشگاه لباس (RF و AM هر دو کاربرد دارند)

کتاب فروشی (فقط RF مناسب است)

کیف و کفش (RF و AM هر دو کاربرد دارند)

لوازم آرایشی (AM مناسب تر است)

فروشگاه مواد غذایی (AM  کارایی بهتری دارد ولی RF به دلیل هزینه کمتر اقلام مصرفی به صرفه تر است)

لوازم خانگی (AM بهتر است ولی RF هم قابلیت نصب دارد)

لوازم التحریر (AM  کارایی بهتری دارد ولی RF به دلیل هزینه کمتر اقلام مصرفی به صرفه تر است)

بهداشتی (AM  کارایی بهتری دارد ولی RF به دلیل هزینه کمتر اقلام مصرفی به صرفه تر است)