گیت تمام قد یک دروازه ارتفاع بالا جهت کنترل تردد افراد می باشد که جهت تردد و تامین امنیت فضای باز بسیار مناسب می باشد.
با گیت کنترل تردد تمام قد این اطمینان حاصل می شود که کنترل ورود و خروج افراد بدون نیاز به نظارت توسط پرسنل انجام می شود.
کنترل تردد در این گیت ها میتواند بصورت کارت، اثر انگشت، تشخیص چهره و غیره صورت گیرد.
گیت های کنترل تردد تمام قد صائلا قابلیت اتصال به دستگاه های حضور و غیاب دیگر را دارند. بدنه این نوع گیت از استحکام بالایی برخوردار بوده و زد زنگ می باشد.
گیت تمام قد در سازمان ها ، فروشگاه ها، کارخانجات، موزه ها، نمایشگاه ها، دانشگاه ها، ایستگاه مترو و اتوبوس، مراکز امنیتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.
گیت کنترل تردد تمام قد صائلا بهترین گزینه برای بالا بردن ضریب امنیت در سازمان ها و تمامی مراکزی است که نیاز به سیستم های کنترل تردد در آن احساس می شود.