یکی از خدمات منحصر بفرد سایت می باشد که شما شما با استفاده از موجودی داخل آن، میتوانید در زمان خرید، به عنوان تحفیف از آن استفاده کنید.

در این کیف مجازی که در سایت پس از عضویت مشاهده خواهید کرد، مبالغی بر حسب خرید و یا شارژ در آن اعمال خواهد شد که شما میتوانید در زمان خرید، از آن برای اعمال تخفیف استفاده کنید