کیفیـ ۴K ، یک قطعنامه و استاندارد برای گرافیک، سینما و دیجیتال می باشد،  کیفیت بالاتر ، وضوح تصویر بیشتر، تصویر دقیق تر، سرعت عمل بهتر و سطح دید بزرگتر ، این ها مزایای این کیفیت می باشد.

دلیل نام گذاری کیفیت ۴K به خاطر وجود ۴۰۰۰ پیکسل به وضوح افقی می باشد، در همین حال کیفیت ۱۰۸۰P یا ۷۲۰P ، استاندارد برای وضوح عمودی می باشد. در واقع کیفیت ۴K ، یعنی ۴ برابر بیشتر از استاندارد ۱۰۸۰P.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/09/8ra1pdsr.jpg”]

در این فرمت ، هیچ فرقی در رزلوشن افقی وجود ندارد، تفاوت در رزلوشن عمودی می باشد. مثلا کیفیت  ۲۳۰۴×۴۰۹۶ برای سایز فریم: ۱۶:۹ می باشد و ۳۰۷۲×۴۰۹۶ برای ۴:۳

در جدول زیر چند مورد استانداردها ذکر شده است:

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/09/4k-estand.jpg”]


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]