یکی از دغدغه های دائم صاحبان پارکینگ، چگونگی کنترل تردد پارکینگ و کاهش ترافیک هنگام ورود و خروج خودرو های می باشد.
برای بهینه کردن وضعیت کنترل پارکینگ ها از سیستم های مختلف استفاده می شود که از بخش های نرم افزاری و سخت افزاری به هم پیوسته بهره می برند.
کنترل هوشمند پارکینگ یکی از مواردی است که میتواند پاسخگوی نیاز صاحبان و مشتریان پارکینگ ها باشد، در این سیستم کنترل تردد بصورت مکانیزه و بدون دخالت نیروی انسانی بصورت خودکار انجام میپذیرد.
کنترل تردد پارکینگ باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و خطای انسانی را کاهش می دهد، بسیار اعتماد پذیر بوده و بصورت ۲۴ ساعته بدون درنگ کار می کند.