کمی در مورد گیت فروشگاهی

کمی در مورد گیت فروشگاهی

  • گیت فروشگاهی

EAS گیت فروشگاهی یا سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا زیرمجموعه ای از تکنولوژی RFID می باشد که برای شناسایی کالاهایی که توسط سارقین و به صورت مخفیانه از فروشگاه ها خارج می شود، استفاده می گردد .

گیت فروشگاهی

و به کنترل دقیق تر فروشگاه توسط مدیریت کمک می کند.  افزایش فروش، کاهش قیمت کالاها، کاهش هزینه های نیروی کار و مدرن سازی و چیدمان بهتر کالا از دیگر فواید این تکنولوژی به حساب می آید .