دوربین مداربسته

هر دستگاه DVR داری چندین پردازشگر فرعی و یک پردازش گر اصلی می باشد که همه آنها جهت انجام کارکرد نیاز به ساخت پالس جهت پردازش دارند که به کمک کریستال های که پایه های آنها متصل می باشد تولید می گردنند خرابی و عدم اتصال صحیح باعث ساخته نشدن پالس می گردد و آن سیستم کار نخواهد کرد .ابتدا اتصال لحیم کریستال چک شود سپس آنرا تعویض نماید.میزان هر کریستال بر حسب هرتز Hz می باشد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/07/port7.jpg”]

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]