کیفیت تصویر همه دوربینهای مداربسته در میزان نور زیر ۵۰ لوکس بتدریج کاهش می یابد. این کاهش بدنبال افت نسبت سیگنال به نویز در دوربین اتفاق می افتد و در اینجاست که ویژگیهایی همچون AGC برای کمک وارد عمل می شوند و نمی توانید براحتی متوجه لحظه افت شوید.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]