یک فیلتر مادون قرمز هوشمند مکانیکی می باشد که در روز جهت اصلاح تصاویر و رنگها ، حاصل از وجود مادون های قرمز و در شب جهت اجازه دادن به مادون قرمزهای موجود در محیط ، جهت عبور و پردازش تصویر دوربین برای داشتن وضوح تصویر بهتر در شب ، کاربرد دارد

 

مترجم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]