برای ارسال سیگنال ویدیویی به مانیتور کامپیوتر باید از کابل خرطومی VGAاستفاده کرد.در انتهای این کابل ها ۱۵ پین وجود دارد که بصورت D ردیف شده اند و دارای اتصال نر و ماده هستند.در اثر موجود بودن پیچ های شستی در طرفین کابل ها,اتصالات محکم و مطمئنی در دو انتهای کابل فراهم شده است که دارای پردازنده هایی هستند که اختلالات الکترومغناطیس تولید می کنند.در واقع کابل های VGAبرای استفاده در اینگونه محیط ها طراحی شده اند.

بدین ترتیب هرگونه تعرض و ورود غیر مجاز ممنوع بوده و سارقین، خلافکاران و یا حیوانات، در صورت تعرض به ورود دچار یک شوک الکتریکی شده و از ادامه نفوذ منصرف خواهند شد و یا در بین فنس اسیر می شوند.

این سیستم میتواند هوشمندانه تر از این عمل کرده و به کابل حساسه حسگر ضربه و صدا و برش مجهز شود. در این صورت، ۲۰ ردیف سیم را برق دار می نماید و آژیرهای گوش خراش همزمان شروع به کار می کنند.حتی در صورت در دست نبودن برق در آن ناحیه می توان از شارژ خورشیدی استفاده کرد. در صورت آنتن دهی موبایل، سیستم به صورت خودکار پیام SMS نفوذ به محدوده حفاظت شده را اعلام می نماید.فنس های الکتریکی نوعی حصار ترس است که برای جلوگیری از ورود حیوانات از یک محدوده خاص از شوک الکتریکی بی خطری استفاده میکند.ولتاژی که از این شوک های الکتریکی ساطع می شوند باید قدرت عبور از موها، چرم و سم حیوانات را داشته باشد.وقتی مقدار ولتاژ برای ایجاد شوک کافی باشد، الکتریسیته از سیم فلزی فنس عبور داده میشود. سپس الکتریسیته از طریق حیوانی که با سیم ها تماس پیدا کرده و از خاکی که روی آن ایستاده، جریان پیدا میکند.سپس این جریان از خاک نم به تیرک هایی که به زمین وصل شده بر می گردد. الکتریسیته از تیرک های زمین به سیم های زیرزمینی که به ترمینال کنترل کننده فنس متصل هستند، انتقال می یابد. بدین شکل مدار کامل شده و حیوان شوک مختصری را خیلی سریع احساس میکند.
سیستم هایی که به صورت صحیح به زمین اتصال نداشته باشد، ممکن است باعث اختلال در خطوط تلفن، رادیویی و تلویزیونی گردند و امکان دارد وقتی فردی جعبه فلزی دستگاه کنترل کننده و یا تیرک های فلزی را لمس می کند، دچار شوک الکتریکی شود.در آب و هوای بسیار خشک (زمین ماسه ای خشک) و آب و هوای سرد (زمین یخ زده یا پوشیده شده از برف)بایستی از یک سیستم فنس گذاری جایگزین بهره گرفت. در این سیستم از یک سیم اتصال به زمین موازی با سیم داغ استفاده میشود. این مدل فنس گذاری دیگر به شرایط خاک بستگی ندارد و هر گاه دام و یا حیوانات دیگر همزمان با سیم اتصال به زمین و سیم داغ برخورد پیدا کنند، میتوانند الکتریسیته را به سیستم اتصال به زمین کنترل کننده فنس ارسال کنند.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]