کابل برق در سیستم مداربسته نقش تامین برق دوربین های مداربسته را برعهده دارد. با توجه به نوع منبع تغذیه استفاده شده (منبع مجزا یا متمرکز) این کابل می تواند ولتاژ ۱۲ یا ۲۲۰ ولت را انتقال دهد.
برای انتقال برق دوربین ها معمولا از کابل ۰٫۷۵*۲ یا ۱*۲ استفاده می کنند. در صورتی که تعداد دوربین خیلی زیاد باشد باید از کابلهای مناسب تر برای قسمت های مشترک سیستم استفاده کرد.
گاهی برای سهولت کار به جای استفاده از کابل از سیم نایلونی نیز برای تغذیه دوربین های استفاده می شود که معمولا مشکلی ایجاد نمی کند.

جدول جریان مجاز سیم های برق

سطح مقطع سیم جریان مجاز سیم چند رشته در لوله ۲۵درجه جریان مجاز سیم چند رشته در لوله ۴۵درجه جریان مجاز سیم چند رشته در هوای ۲۵درجه جریان مجاز سیم چند رشته در هوای ۴۵درجه جریان مجاز چند سیم یک رشته در هوای ۲۵درجه جریان مجاز چند سیم یک رشته در هوای ۴۵درجه
۰٫۵mm ۷ ۴ ۱۲ ۷
۰٫۷۵mm ۱۰ ۶ ۱۶ ۱۰
۱mm ۱۰ ۶ ۱۵ ۱۰ ۲۰ ۱۶
۱٫۵mm ۱۵ ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۲۵ ۲۰
۲٫۵mm ۲۰ ۱۵ ۲۵ ۲۰ ۳۵ ۲۵
۴mm ۲۵ ۲۰ ۳۵ ۲۵ ۵۰ ۳۵

قیمت کابل برق با توجه به قطر مغزی آن و کیفیت کابل می تواند متفاوت باشد.

 

منبع: tticctv


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]