مودم های ADSL  دارای یک IP می باشند که برروی ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ تنظیم شده است وسایرکامپیوترهای مرکزی نیزبایستی ازاین IP استفاده کنند.چنانچه ما نیزبخواهیم IP هم رنج با کامپیوترهای دیگرداشته باشیم بایستی آی پی همانند ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۰ به دستگاه اختصاص دهیم.

باتوجه به توضیحاتی که تاالان داده شد بایستی مودم را برای ارتباط آماده کرد.دراین مرحله نیازبه یک آی پی ولید داریم که  قبلا ازطریق شرکت ارائه دهنده اینترنت پرسرعت دریافت شده است.

درمرورگراینترنت اکسپلوررخود آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را وارد کرده ودرقسمت یوزرنیم وپسورد، عبارت admin را وارد کرده تابتوانید وارد تنظیمات مودم خود شوید.
چنانچه مودم روی Bright تنظیم شده باشد،آن را برروی PPPOE تنظیم کنید. برای این کار به قسمت Advance setup رفته  واین تغییررا اعمال کنید همچنین دراین قسمت گزینه wanرا نیزبایستی کلیک کنید. ازآنجایی که این بخش برای مودم متفاوت است بهتراست ازدفترچه راهنمای مودم استفاده کنید.

پیکر بندی ویندوز برای شبکه های دوربین مدار بسته

چنانچه یوزرنیم وپسوردی که با آن به اینترنت دسترسی دارید رانمی دانید مراحل را متوقف کرده وبه دنبال یوزرنیم وپسورد ازشرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت باشید.
سپس تمام گزینه هایی که ازقبل انتخاب شده بودند را remove کرده ، سپس گزینه add  را بزنید وNext را انتخاب کنید تا به مرحله انتخاب پروتکل برسید.
درمرحله انتخاب پروتکل گزینه PPPOE  را انتخاب کرده واین کاررا ادامه می دهیم. دراین قسمت ازیوزروپسوردوآی پی ولیدی که ابتدا ازشرکت دریافت کرده اید را واردمی کنید.
نکته: گزینه Use static IP address  برای وارد کردن آی پی بایستی حتما فعال باشد. سپس گزینه Save /reboot  را انتخاب کنید.
همانطورکه پیش ازاین نیزگفته شد حتما دفترچه راهنما رامطالعه بفرمایید.

مرحله اول تنظیمات پیکر بندی ویندوز برای شبکه های دوربین مدار بسته به پایان رسید. اکنون بایستی تعیین کنیم بسته های اینترنتی که با آی پی خریداری شده چگونه با مودم ارتباط برقرارمی کند.
برای انجام این کارازقسمت پورت فورواردینگ(Port forwarding) استفاده می کنیم وتمام بسته های درخواست صفحه وب رامودم به دستگاه DVR انتقال می دهد.
ازقسمت تنظیمات مودم(Advance setup) گزینه Nat را تیک می زنیم. دربرخی مودم این گزینه با نام های دیگری آمده است. بعد ازورود به این قسمت با یک جدول روبه رومی شوید که بایستی که بایستی آی پی وپورتی که قبلا جهت برقراری ارتباط تعیین کرده بودید را وارد کنید.
این قسمت ازمودم ازنظر متون جدول و…مشابه مودم های دیگراست هرچندممکن است شکل ظاهری متفاوتی داشته باشد.شما بایستی به دنبال گزینه های مشابه باشید. هم اکنون آی پی ولید را برروی آی پی DVR انتقال دادیم.
دومرحله اول به پایان رسید.مرحله سوم آماده کردن اینترنت اکسپلورراست.ازآنجا که اکثرDVR ها فقط با نرم افزارIE قابل مشاهده هستند ما ازاین مرورگربرای توضیحات تکمیلی استفاده می کنیم.

برای مشاهده تصاویرنیازبه active داریم که مختص اینترنت اکسپلورر(IE) است. بدین منظور درتنظیمات این مرورگر:
Tools > Internet option و یا از کنترل پنل به قسمت Internet Option بروید . سپس از تب Security همانند تصاویر اقدام کنید :

وقتی برای اولین بارآی پی ولید را همراه با پورت درمرورگروارد میکنید یک نواربه رنگ زرد دربالای صفحه رویت می شود که با کلیک برروی آن یک سری گزینه نمایان می شود وازبین آن ها گزینه Install   را انتخاب کرده تا کامپوننت مورد نظرروی مروگرنصب شود..وقتی پیغام نصب به شما داده شد، سیستم آماده دریافت تصاویرازDVR می باشد ومی توانید ازهرجای دنیا که باشید محل کارخودرا زیرنظرداشته باشید(البته به شرط وارد کردن یوزرنیم وپسورد که رویDVR ست کرده اید )

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]