پنل جلو دستگاه داری صفحه میکرو سویچ و LED نشانگر حالت دستگاه می باشد و سنسور گیرنده ریموت کنترلDVR قراردارد که به وسیله فلت کابل به برد اصلی متصل گردیده است.عیب یابی این قسمت شامل تست LED ها و میکرو سویچ ها می باشد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/07/port12.jpg”]

در صورت کار نکردن ریموت کنترل بعد از اطمینان از سالم و صحیح بودن ریموت سنسور گیرنده را چک می کنیم .این سنسور داری سه پایه می باشد ۵V تغذیه و GND  و خروجی Out با فشار ریموت با کمک مولتی متر آنالوگ میتوان تغییرات سیگنال خروجی را روی پایه Out مشاهده کرد. میکرو سویچ ها جلو دستگاه نیز در صورت عمل نکردن ابتدا ولتاژ ۵V را روی آنها چک می کنیم سپس از عدم تحت فشار بودن کلیدها مطمئن می شویم و مسیر ارتباطی تا میکرو با اهم متر چک می کنیم.

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]