دزدگیر اماکن Akitan، دارای قابلیت پخش پیام از حافظه خود در صورت درخواست و یا در صورت فعال شده چشمی ، می باشد،

برای پخش پیام به صورت زیرعمل کنید.

۱- دکمه PLAY را فشار دهید.

۲-دکمه ENTER را فشار دهید.

۳-پیام از بلند گو پخش میشود.

برای متوقف کردن آن میتوان با زدن کلید ENTER  اینکار راانجام داد.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]