دستگاه دزدگیر Akitan پس از تشخیص فعال شدن زون، شروع به شماره گیری جهت اطلاع ،می کند، برای وارد کردن شماره تلفنها به صورت زیر عمل کنید.

۱-دگمه  PRO را فشار دهید.

۲-شماره حافظه مورد نظر را وارد کنید(۰۱-۱۶).

۳-دگمه ENTER را فشار دهید.

۴-شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید(حداکثر ۱۴ رقم).

۵- دگمه ENTER را فشار دهید.

۶-یک بیب دو ثانیه ای نشانه ذخیره شماره تلفن میباشد. وپیام ( Num Is Saved)روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]