دستگاه DVR در حال کار و ضبط تصاویر می باشد، ناگهان دستگاه هنگ میکند، و هیچ عکس العملی از جانب دستگاه دیده نمیشود، جهت رفع این مشکل موارد زیر را انجام دهید:

  1. دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید
  2. فریمور دستگاه را از شرکت سازنده دریافت نمایید
  3. دستگاه را روشن نموده و نرم افزار دستگاه DVR‌ را بروزرسانی نمایید

[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]