بهای لیبل AM به طور معمول دو الی سه برابر قیمت لیبل RF می باشد. بنابراین در فروشگاه هایی که مصرف لیبل آنها بالا باشد،‌ صرفه با استفاده از دزدگیر فروشگاهی RF می باشد.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]