در بازار دزدگیر ما دو گونه سوکت فابریک داریم : سوکت کار شده (آماده نصب) و سوکت خام ؛ سوکت کار شده از طریق شرکت های بزرگ عرضه کننده دزدگیر و اختصاصا برا ی محصول خودشان عرضه می گردد، شرکت های حفاظ سیستم پایدار ( ایزیکار ) ، ایمن خودرو آسیا (ماجیکار) و مهان افرا (تلمتیکس) هرکدام سوکت های کار شده ویژه محصولات خودشان را عرضه می کنند. با استفاده از این سوکت ها فرایند نصب دزدگیر بسیار آسان شده و هم از لحاظ زیبایی کار و هم از لحاظ سرعت نصب به صرفه می باشد.

نوع دیگر سوکت خام نام دارد. ویژگی این سوکت ها در این است که با استفاده از این سوکت ها می توان هر گونه دزدگیری را بر روی خودرو مورد نظر نصب کرد. این سوکت ها چند تکه بوده و به عنوان واسطه سر راه سوکت های اصلی خودرو قرار گرفته و نصاب دزدگیر می تواند سیم های مورد نظر خود را از این سوکت های واسطه بگیرد. حسن این کار در این است که  سیم کشی خودرو دست نخورده می ماند و اگر زمانی خواستیم دزدگیر را از خودرو مورد نظر باز کنیم هیچ ردی بر جای نمی ماند.

 

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]