از دیگر قابلیتهای ویژه سایت جدید ipmcctv ، امکان مشاهده نوسانات قیمت یک محصول است. به صورتی شما قادر هستید به راحتی به تغییرات قیمت یک محصول در بازه های زمانی مختلف دسترسی و از روند قیمتی آن با خبر شوید