هفدهمین نمایشگاه سیستمهای حفاظتی و نظارتی، ایپاس ۲۰۱۸ ، از تاریخ ۹ الی ۱۲ مهر ماه ۹۷ ، پذیرای بازدید کنندگان عزیز خواهد بود.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]