بلندگو و آژیر

آژیرها در سیستم‌های اعلام سرقت نقش مهمی دارند؛ زیرا با ایجاد صدای بلند و هشداردهنده، افراد را از وقوع حادثه مانند سرقت یا نفوذ مطلع می‌کنند.

آژیرها به عنوان بخشی از سیستم هشداردهنده در نقاط استراتژیک نصب می‌شوند و با فعال شدن سیستم اعلام سرقت، صدای هشدار را منتشر می‌کنند.

در خودروها نیز آژیرها استفاده می‌شوند تا در مواقع ضروری، به سایر رانندگان یا افراد در اطراف خبر دهند.

مثلاً در صورت بروز حادثه یا نیاز به اعلام اضطراری، آژیر خودرو فعال می‌شود و با صدای بلند، دیگران را هشدار می‌دهد.

مقالات علمی و تحقیقاتی بیشتر در این زمینه در منابع مرجع موجود است که می‌توانید با جستجوی عبارت “نقش آژیر در سیستم‌های اعلام سرقت و خودروها” در پایگاه‌های اطلاعات علمی مانند Google Scholar یا IEEE Xplore دسترسی به آن‌ها را پیدا کنید