یکی از راه های انتقال تصویر در آسانسورها استفاده از کابل می باشد. بسته به نوع سیستم مداربسته می توان از کابل کواکسیال یا شبکه برای انتقال اطلاعات استفاده نمود.

طول کابل انتقال تصویر باید به اندازه طول مسیر حرکت آسانسور باشد. می توان برای باز و جمع شدن بهتر سیم از سیم جمع کن هم استفاده نمود.

البته یکی از معایب این روش وجود نویزهایی مانند وجود برق ۳ فاز و نویزهای دیگر در محل عبور کابل ها می باشد که باعث وارد شدن نویز به کابل می شود.

بسته به محل قرار گیری دستگاه ضبط کننده تصاویر می توان از یکی از روش های زیر برای کابل کشی دوربین مداربسته در آسانسور استفاده نمود :

۱- قرار دادن کابل انتقال تصویر در بالای آسانسور : در صورتی که دستگاه ضبط کننده تصاویر در اتاق آسانسور قرار دارد می توان کابل را به اندازه طول مسیر حرکت آسانسور در نظر گرفته و آن را از اتاق آسانسور به کابین رساند.

بعضی از نصابان در این روش کابل را توسط بست به کابل تراول خود آسانسور متصل می کنند.

یکی از معایب این روش کابل کشی ، احتمال قطعی و فرسوده شدن زود هنگام کابل می باشد.

۲- قرار دادن کابل انتقال تصویر در زیر آسانسور : در این روش مشکلات احتمالی روش پیش به شدت کاهش می یابد. به دلیل قرار گرفتن سیم در قسمت زیر آسانسور احتمال قطعی و فرسوده شدن زود هنگام کابل به شدت کاهش می یابد.

در این روش کابل به اندازه طول مسیر آسانسور در نظر گرفته شده و از قسمت کنار آسانسور به سقف آن انتقال پیدا می کند و به دوربین متصل می شود.

کابل با حرکت رو به بالا از قسمت چاله آسانسور به بالا رفته و هنگام پایین آمدن در آنجا جمع می شود.

۳- استفاده از تراول کابل آسانسور : تراول کابل آسانسور وطیفه انتقال سیگنال ها را در آسانسور به عهده دارند. این کابلها در دو نوع گرد و فلت تولید می شوند. می توان از طریق سیم های خالی موجود در این کابل برای انتقال تصاویر بدون استفاده از کابل جداگانه استفاده نمود.

منبع: Nezarati.ir


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]